28/03/2020 | 16:17:42

Nội dung ôn tập Môn Giáo dục công dân

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Các em Download ở bên dưới theo khối học của mình

Khối 10 : Download về máy

 

Khối 11:  Download về máy và Đây nữa

 

 

Khôi 12:  Download về máy     Bài mới Ngày 31.3.2020 Down về máy