Giới thiệu về Chi bộ Đảng

Chi bộ đảng nhà trường hiện nay gồm các đồng chí:Ngô Đại Thắng - Bí thư chi bộ, đồng chí Trịnh Ngọc Khánh - Phó bí thư chi bộ và các đồng chí chi ủy viên