09/11/2015 | 10:26:32

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA B TUẦN TỪ 09/ 11/ 2015 ĐẾN 15/11/ 2015

 

 

THỨ

NGÀY

Nội dung công việc

Giám hiệu trực

HAI

9/11

- Đoàn trương triển khai biện pháp nâng cao nền nếp

- GVCN có HS vi phạm làm qui trình xử lý kỉ luật theo hướng dẫn

S: Tạ Duy Hiển

C: Tạ Duy Hiển

BA

10/11

 

S: Tạ Duy Hiển

C: Tạ Duy Hiển

11/11

*14h: Họp tổ CM, HC;

Nội dung:

- Tổ CM: Sinh hoạt chuyên đề. Các tổ chuẩn bị nội dung để họp

- Tổ HC: Thảo luận biện pháp nâng cao hiệu quả làm việc

*16h: Họp hội đồng kỉ luật HS:

GVCN mời PHHS vi phạm

S: Tạ Duy Hiển

C: Phạm Văn Sáng

NĂM

12/11

Thành phần: BGH, GVDT, TKHĐ. Thầy Hiển chủ trì.

Địa điểm: Phòng Hội đồng

S: Tạ Duy Hiển

C: Tạ Duy Hiển

SÁU

13/11

 

S: Tạ Duy Hiển

C: Phạm Văn Sáng

BẢY

14/11

* 14h: Họp ban thi đua

Thành phần: BGH, TKHĐ, TTCM, TCCĐ, BTĐT

*16h: Họp ban kỉ niệm 20/11

Thành phần: BGH, TKHĐ, TTHC, TCCĐ, BTĐT

S: Phạm Văn Sáng

C: Phạm Văn Sáng

CN

15/11

Khối 11 tham quan học tập ngoại khóa tại Đền Hùng – Phú Thọ

6h05 xe xuất phát tại trường

BGH

* Ghi chú:  - Lịch công tác có thể được bổ sung một số nội dung công việc theo hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đề nghị các đ/c thường xuyên xem Lịch công tác trên website của nhà trường: www.c3unghoab.edu.vn