07/12/2015 | 08:13:19

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA B TUẦN TỪ 7/ 12/ 2015 ĐẾN 13/12/ 2015

 

 

 

THỨ

NGÀY

Nội dung công việc

Giám hiệu trực

HAI

7/12

 

S: Phạm Văn Sáng

C: Phạm Văn Sáng

BA

8/12

 

S: Tạ Duy Hiển

C: Tạ Duy Hiển

9/12

14h00: Họp BCM. TP: BGH, TKHĐ, TTCM

15h00: Họp tổ CM, tổ HC

S: Tạ Duy Hiển

C: Phạm Văn Sáng

NĂM

10/12

Bắt đầu kiểm tra học kì I các môn văn hóa

Đ/c Vương Huyền tập huấn tại 23 Quang Trung (8h30)

S: Tạ Duy Hiển

C: Tạ Duy Hiển

SÁU

11/12

 

S: Tạ Duy Hiển

C: Phạm Văn Sáng

BẢY

12/12

Đ/c Trung (Y tế) tập huấn tại Nguyễn Huệ - Hà Đông (8h30)

S: Phạm Văn Sáng

C: Phạm Văn Sáng

CN

13/12

3 khối học hướng nghiệp vào buổi sáng

BTĐ, PBTĐ chuẩn bị loa đài

BGH

* Ghi chú:  - Lịch công tác có thể được bổ sung một số nội dung công việc theo hướng dẫn của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đề nghị các đ/c thường xuyên xem Lịch công tác trên website của nhà trường: www.c3unghoab.edu.vn