Sở giáo dục ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Thông báo các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020

Sở GDĐT thông báo các môn thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Hà Nội: Kiểm tra, khảo sát năng lực học sinh lớp 12 trên toàn thành phố

Dự kiến từ ngày 20-22/4, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ ra đề kiểm tra khảo sát THPT quốc gia cho học sinh lớp 12 toàn thành phố.