Giới thiệu về Ban giám hiệu.

Ban giám hiệu nhà trường hiện nay gồm 2 đồng chí: Phạm Văn Sáng - Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Ngô Đại Thắng - Phó hiệu trưởng nhà trường.