28/07/2020 | 20:53:26

Giới thiệu về Ban giám hiệu.

Ban giám hiệu nhà trường hiện nay gồm 2 đồng chí: Phạm Văn Sáng - Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Ngô Đại Thắng - Phó hiệu trưởng nhà trường.

Ảnh   Họ và tên:      PHẠM VĂN SÁNG
  Chức vụ:      Hiệu trưởng
  Học hàm, học vị:  
  Điện thoại:      02433.888.401
  Email:      c3unghoab@hanoiedu.vn
Ảnh   Họ và tên:      NGÔ ĐẠI THẮNG
  Chức vụ:      Phó hiệu trưởng
  Học hàm, học vị:      Thạc sỹ QLGD
  Điện thoại:     
  Email:      ngothanguhb@gmail.com
Ảnh   Họ và tên:      MAI THỊ HIỀN
  Chức vụ:      Phó hiệu trưởng
  Học hàm, học vị:      Thạc sỹ
  Điện thoại:      038 6599670
  Email:      hienhaiquyen@gmail.com