28/07/2020 | 21:43:13

Giới thiệu về Chi bộ Đảng

Chi bộ đảng nhà trường hiện nay gồm các đồng chí:Ngô Đại Thắng - Bí thư chi bộ, đồng chí Trịnh Ngọc Khánh - Phó bí thư chi bộ và các đồng chí chi ủy viên

Ảnh   Họ và tên:      NGÔ ĐẠI THẮNG
  Chức vụ:      Bí thư chi bộ
  Học hàm, học vị:      Thạc sỹ QLGD
  Điện thoại:      
  Email:      ngothanguhb@gmail.com
Ảnh   Họ và tên:      TRỊNH NGỌC KHÁNH
  Chức vụ:      Phó bí thư chi bộ
  Học hàm, học vị:      Thạc sỹ
  Điện thoại:     
  Email:      trinhkhanhuhb@gmail.com
Ảnh   Họ và tên:      MAI THỊ HIỀN
  Chức vụ:      chi ủy viên
  Học hàm, học vị:      Thạc sỹ
  Điện thoại:      
  Email:      hienhaiquyen@gmail.com
Ảnh   Họ và tên:      NGUYỄN MẠNH HÒA
  Chức vụ:      chi ủy viên
  Học hàm, học vị:      Thạc sỹ
  Điện thoại:     
  Email:      Doantruongthpptunghoa@gmail.com
Ảnh   Họ và tên:      HÀ TRỌNG HUY
  Chức vụ:      chi ủy viên
  Học hàm, học vị:      Thạc sỹ
  Điện thoại:      
  Email:      hahuy0808@gmail.com