28/03/2020 | 12:07:54

Đề ôn tập Toán Khối 12

Do dich bệnh diễn biến khó lường nhà trường đề nghị các em ở nhà ôn tập theo kế hoạch của Sở đã thông báo và làm các bài tập dưới đây.

Đề lần 1

Download về máy

Đề lần 2

Down về máy

Tuần từ 30/3 đến 4/4

Download về máy

Giải tích      Hình học