28/03/2020 | 16:26:01

Nội dung ôn tập Môn Sử

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Các em Download ở bên dưới theo khối học của mình

Khối 10 : Download về máy

 

Khối 11:  Download về máy  

 

Khôi 12:  Download về máy 

Tuần Từ 31.3 đến 4.5

Khối 10 Down về máy

Khối 11  Down về máy

Khối 12 

Tuần 1 Download về

Tuần 2 Download về

Tuần 3 Download về

Tuần 4 Download về

Tuần 5 Download về