28/03/2020 | 17:10:22

Nội dung ôn tập Môn Công Nghệ (K11+K12)

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Các em Download ở bên dưới theo khối học của mình

Khối 11:  Download về máy

 

Khôi 12:  Download về máy 

               Ôn tập 12