28/03/2020 | 16:28:07

Nội dung ôn tập Môn Tiếng Anh

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Các em Download ở bên dưới theo khối học của mình

Khối 10 : Download về máy

 

Khối 11:  Download về máy 

 

Khôi 12:  Download về máy

Tuần từ 31.3-4.4

Khối 10 Down về máy

Khối 11  Down về máy  Unit 7 - tiếng anh 11 P1   P2   P3   P4   

Khối 12  Down về máy Chương trình cũ         Chương trình mới  

communication and culture tiếng anh 12 bài 8

Tieng Anh 12 de thqg 2019