28/03/2020 | 16:29:54

Nội dung ôn tập Môn Vật Lý

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Các em Download ở bên dưới theo khối học của mình

                          Khối 10 : 

Download về máy

ĐỀ ÔN TẬP SỐ 2 MÔN LÍ LỚP 10

 

                          Khối 11:  

Download về máy  

nội dung bài "Từ thông . Cảm ứng điện từ"

 

                          Khôi 12:  

Download về máy

CÂU HỎI DÀNH CHO LỚP 12 CHUẨN BỊ HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 30

CÂU HỎI DÀNH CHO LỚP 12 CHUẨN BỊ HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH TUẦN TỪ 23 ĐÊN - 28