28/03/2020 | 22:56:16

Nội dung ôn tập Môn Địa

Đề nghị các em sau khi làm xong bài cần chụp lại bài làm gửi cho Giáo viên phụ trách lớp để làm căn cứ sau nay.

Các em Download ở bên dưới theo khối học của mình

Khối 10 : Bài 1

Khối 11:  Bài 1

Khôi 12:  Bài 1        Bài 2