10/10/2023 | 21:02:07

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp THPT 2023

Trường THPT Ứng Hòa B thông báo:
Đã có bằng tốt nghiệp năm 2023.
Thời gian phát bằng, từ ngày 11/10 đến 13/10.
Khi đi các em mang theo Căn cước công dân

Tin khác