18/03/2017 | 21:52:55

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA B

       Ngay sau khi trường cấp III  Ứng Hòa B được thành lập (tháng 11 năm 1967) thì tổ chức công đoàn cũng được thành lập. Ban đầu có hơn hai mươi công đoàn viên, đến nay công đoàn trường THPT Ứng Hòa B đã có 78 công đoàn viên và  sinh hoạt ở 6 tổ công đoàn. Cùng với sự phát triển về số lượng công đoàn viên và đáp ứng với các hoạt động ngày càng phong phú của các hoạt động công đoàn ban chấp hành công đoàn  cũng phát triển về số lượng BCH từ 03 - 0 7 thành viên. Hiện nay BCH Công đoàn trường có 7 đồng chí, đồng chí chủ tịch phụ trách chung, 1 đồng chí phó chủ tịch phụ trách đời sống và phong trào thể thao, 1 đồng chí phụ trách nữ công, 1 đồng chí phụ trách tài chính,  đồng chí  phụ trách phong trào văn nghệ và thủ quỹ, 1 đồng chí phụ trách thanh tra nhân dân, công đoàn có UBKT công đoàn gồm 3 thành viên trong đó 1 đồng chí trong BCH làm Chủ nhiệm UBKT

     Trong những năm qua, công đoàn trường THPT Ứng Hòa B luôn bám sát mục tiêu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, phối hợp tốt với chính quyền trong các hoạt động của nhà trường để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Vì vậy, nhiều năm công đoàn trường được công nhận là tổ chức công đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.

DANH SÁCH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KÌ

STT

Họ và tên

 

STT

Họ và tên

1

NGUYỄN THẾ SUỐT

 

7

TRẦN HIỀN (QCT)

2

HỒ HỒNG NGUYÊN

 

8

ĐINH VĂN PHÚ

3

PHẠM TAM KHA

 

9

VƯƠNG VĂN ĐOAI

4

PHẠM LÙNG

 

10

LÊ VĂN DÂN

5

VŨ NHẪN

 

11

NGUYỄN THỊ BỐN

6

ĐOÀN BÁ CAN

 

12

TRỊNH NGỌC KHÁNH

 

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2014-2019

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trịnh Ngọc Khánh

Chủ tịch

2

Ngô Đại Thắng

P. Chủ tịch

3

Vương Thị Huyền

UVBCH

4

Nguyễn Đức Tiền

UVBCH

5

Chu Thị Hiền Nga

UVBCH

6

Hà Trọng Huy

UVBCH

7

Nguyễn Thị Nga

UVBCH

 

 

Tin khác